W dniu 09.06.2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „ Zameczek” w Konstantynowie odbyła się konferencja podsumowująca  zrealizowany projekt. W konferencji udział wzięli: przedstawiciele  Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, władz sąsiednich samorządów  oraz mieszkańcy trzech gmin będących partnerami projektu. Uczestnikom zaprezentowano 2 pokazy multimedialne. W pierwszym przedstawiono informacje związane z przebiegiem  procedury pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizacje projektu, harmonogram realizacji inwestycji. Omówiono także efekty rzeczowe i korzyści ekologiczne  jakie zostały osiągnięte w wyniku zrealizowania projektu, podkreślono szczególną rolę udziału środków europejskich w zrealizowanym projekcie. W ramach projektu wykonano 1100 instalacji solarnych z tego w Gminie Konstantynów 430, w Gminie Janów Podlaski – 420, w Gminie Rokitno 250. Generalnym wykonawcą robót budowlanych była Energia Polska Inwestycje sp z o. o. ul. Rakowicka 65, 31-521 Kraków. Projekt został zrealizowany w zakładanym terminie.

Uczestników poinformowano, że w ramach promocji projektu utworzono stronę internetową www.solary.ugkonstantynow.pl. Mieszkańcy na stronie mogą zapoznać z informacjami dotyczących zasad użytkowania instalacji solarnych, zapoznać się z wyświetlanymi na bieżąco uzyskami solarnymi na 9 instalacjach na których jest zainstalowany systemem telemetryczny. Przez stronę internetową mieszkańcy mają też możliwość zgłaszania usterek i awarii W drugie prezentacji przedstawiono informacje nt odnawialnych źródeł energii i zasad pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie finansowania  na lata 2015-2020. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały promujące zaangażowanie środki z EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013 w postaci pamiątkowych kalendarzy na rok 2016 i długopisów.